Linqi Spirituele avonden

 

1382831_195619700621675_499211238_n

Linqi’s Paradisum

Alle bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond

 

Linqi’s Paradisum

 

———————————–

 Locatie:

Verzamelgebouw Zuid

Strevelsweg 700-213

3083 AS  Rotterdam

Ingang: links bij de groene brievenbussen

Tijdstip: 20.00 – 22.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) entree € 8,- (na 18.00 uur gratis parkeren)

 

www.linqi.nl

 

 

 Ad heeft een boek geschreven, de naam is Ziel & Zakelijkheid
leven en werken in samenleving 3.0
Ad Bonis

Ziel & Zakelijkheid

leven en werken in samenleving 3.0

Ziel & Zakelijkheid, leven en werken in samenleving 3.0

 Je keuzevrijheid is ongekend. Je bent vrij om te kiezen, te kopen, te denken en te doen wat je maar wil. Maar ben je wel vrij om te kiezen of ziet de werkelijkheid er toch anders uit? In Ziel & Zakelijkheid laat Ad Bonis zien dat er veel schaduw­kanten zitten aan je keuze­vrijheid. Het komt erop neer dat je geen echte keuze­vrijheid hebt. Zonder dat je het realiseert zijn er krachten aan het werk die achter de schermen aan de touwtjes trekken (de illuminati). Zij hebben het geld­schep­pingsproces in handen. Zij bepalen wat je eet, doet en denkt maar ook hoe, waar en wanneer er een crisis uitbreekt. Zij maken op een slimme manier ge­bruik van de golfbewegingen.

Bij de machthebbers uit de graaicultuur ging het om meer macht, geld en status. De zes P’s uit oude economie stonden centraal: personeel, product, prijs, plaats, promotie en presentatie.

We moeten toe naar een ‘nieuwe economie’ ook wel samenleving 3.0 genoemd. De zes P’s van samenleving 3.0 zijn: People, Planet, Profit, Prophe­cy, Passion en Promise. Je leeft en werkt vanuit je hart, je zijn, je ziel. Je hart is je scheppen­de factor. Je ervaart dat het universum een holistisch gebeuren is waar alles met elkaar samenhangt. Elke cel bevat alle informatie van het grote geheel. Je kunt met één enkele cel je lichaam ziek maken, maar ook genezen. Met visie en passie bereik je wat je graag wil. Door te leven, te denken en te werken vanuit je hart maak je de weg vrij om zelf keuzes te ma­ken. Je gaat oog­sten wat je hebt gezaaid in plaats van dat je consumeert wat een ander voor je heeft gezaaid. Visie, inspi­ra­tie, natuurlijk en visionair leider­­schap, daar gaat het om. Je passie is de weg van je hart, de weg naar geluk en het pad naar rust in je hoofd. Het is de weg naar het beloofde land; de weg naar de belofte dat je krijgt wat je zaait. Het komt als een boemerang naar je terug.

 

ISBN 978 90 8223 940 9

NUR 740

Trefwoord: Spiritualiteit

 

Uitgeverij Officicom BV   Strevelsweg 700-213  3083 AS Rotterdam  www.officicom.nl

 Ad Bonis

Om u een indruk te geven van de inhoud zie hieronder

Woord vooraf
Dit boek gaat over Ziel & Zakelijkheid – een 6P-model waarbinnen je leeft en werkt vanuit je hart, je zijn en je ziel. Je hart is je scheppende factor. Mijn retraite in priorij Emmaus in Maarssen, georganiseerd door Paul de Blot, heeft de kiem gelegd voor het schrijven van dit boek. De recollectiedagen vormden hierop een warme aanvulling. Mijn oprechte dank hiervoor. Paul je bent voor mij vanuit je zijn een inspirator in hart en nieren. Ook Erica Terpstra met haar programma’s over paranormale en spirituele onderwerpen vormde een warme inspiratiebron voor het schrijven van dit boek.
Ik ben mijn echtgenote – Els van Leeuwen – veel dank verschuldigd. Zij heeft de ups en downs moeten aanhoren in het creatieve schrijfproces. Zij is mijn inspiratiebron geweest om dit boek te schrijven in het nu. Zonder haar inzet was dit boek pas over een jaar of tien verschenen. Volgens haar is het schrijven van dit boek te vergelijken met het krijgen van een kind. Met dit verschil dat deze zwangerschap langer duurde en de bevalling moeizamer verliep. Voorts ben ik Sijmen Groot dank verschuldigd want door zijn kritische houding is de leesbaarheid van dit boek sterk verbeterd. De zinnen werden korter, punten werden komma’s en komma’s werden punten, teveel om op te noemen. Verder dank ik mijn dochters en alle overigen die mij in de afgelopen tijd – tijdens mijn literaire zwangerschap en bevalling – hebben meegemaakt. Sommigen dachten: hij is de weg kwijt, hij spoort niet of op zijn Rotterdams: ‘zal ik de blauwe wagen maar bellen’? Maar niet getreurd: de bevalling is gelukt, het ei is uitgekomen, het kind is geboren.
De zes P’s waar het in de oude economie om draaide – personeel, product, prijs, plaats, promotie en presentatie – moet je uit je gedachtegang bannen. Het waren de gedachte-spinsels van de graaicultuur die steeds uitmondde in een crisis. Het ging om de jacht naar meer macht, geld en status. In samenleving 3.0 gaat het erom dat je het universum leert zien als een holistisch gebeuren. Dat je ziet dat alles met alles samenhangt en dat elke cel alle informatie van het grote geheel bevat. Dat je met één enkele cel je lichaam ziek kunt maken, maar ook kunt genezen. In samenleving 3.0 staan zes nieuwe P’s centraal: People, Planet, Profit, Prophecy, Passion en Promise. In goed Nederlands: de mens, de aarde, je organisatie (of onderneming), je visie, je passie en de belofte. In het 6P-model gaat het erom dat je op de aarde leeft en werkt vanuit je hart. Dat je met visie en passie bereikt wat je graag wil en dat je krijgt wat je zaait.
Zonder dat je het realiseert zijn er ‘duistere krachten’ – de illuminati – aan het werk die achter de schermen aan de touwtjes trekken en die de vernieuwing van samenleving 3.0 tegenwerken. Zij hebben het geldscheppingsproces in handen. Zij bepalen wat je eet, doet en denkt maar ook hoe, waar en wanneer een crisis uitbreekt Zo voegt de voedings-maffia veel geraffineerd suiker en e-stoffen in hun producten toe. Stoffen waar je op reageert. Suiker verslaaft en tezamen met de e-stoffen veroorzaken ze ziekten en aller-
gieën. Otto Warburg toonde bijna een eeuw geleden aan dat er een verband bestaat tussen suiker en kanker. De gevestigde orde heeft hier geen belang bij, dus wordt er geen aandacht aan besteed en belandt het onderzoek in de ‘bekende‘ la. De voedingsindustrie werkt nauw samen met de medicijnenmaffia. Deze bedenken oplossingen (die ze medicijnen noemen) die alleen maar symptomen onderdrukken. Door onderdrukking kunnen ze je de middelen jarenlang verstrekken (lees: geld verdienen) tot de dood erop volgt. Aan genezing valt geen geld te verdienen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is de spreekbuis van de illuminati. Tegenstanders vinden dat minister Schippers zich onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend uitlaat over mensen die baat hebben bij ‘complementaire en preventieve geneeskunde’. De macht van de illuminati gaat zover dat Schippers toestaat dat verzekeraars vanaf 2016 niets meer hoeven te vergoeden aan zorgaanbieders die met hen geen contract hebben gesloten (FD 07 juni 2014). De universiteiten, het verzekeringswezen, de overheid en zelfs het Vaticaan maken onderdeel uit van het systeem (de illuminati). In dit kader moet je de uitspraken van minister Schippers plaatsen.
Prof. dr. Margrit Kennedy heeft vastgesteld dat rente niet alleen een last is voor degene die een lening aangaat maar dat door de ‘verborgen rente’ de prijs van de goederen die je koopt met veertig procent omhoog wordt gestuwd. Haar onderzoek toonde aan dat de bovenste tien procent van de bevolking de revenuen opstrijkt van de (geld)groei en dat de onderste tachtig procent van de bevolking hierdoor hun de schulden ziet toenemen. Zij toonde ook aan dat de belastingdruk van de modale werknemer in Nederland in 2009 bijna tachtig procent bedroeg en dit is door de verhoging van de belastingen, heffen, premies en eigen risico alleen maar meer geworden.
Door te leven, te denken en te werken vanuit je hart maak je je vrij van de illuminatie. Je kunt gaan oogsten wat je zelf hebt gezaaid in plaats van dat je consumeert wat de ander voor je heeft gezaaid. Visie, inspiratie, natuurlijk en visionair leiderschap daar gaat het om. Je passie is de weg van je hart, de weg naar je geluk en het pad naar rust in je hoofd. Het is de weg naar het beloofde land; de weg naar de belofte dat je krijgt wat je zaait; het komt als een boemerang naar je terug.
Ik wens je veel visie, passie, inspiratie en leesplezier toe.
Ad Bonis

 Het boek kost €  27,- en kan bij Ad besteld worden.