Chinese horoscoop

 Chinese astrologie

Lieve mensen, ik heb geprobeerd een overzicht te maken van de Chinese astrologie. Deze is volgens mij  niet helemaal up to date omdat ik ervan overtuigd ben dat niet alleen het jaar van toepassing is maar ook alle ander invloeden zoals de zon en maan bv. Kijk maar wat u er kunt uithalen!

Chinese astrologie is de Oosters manier om achter de aard van je karakter te komen.                                                                                                   

 Dit systeem kent 12 dierenriemtekens die zich om de 12 jaar herhalen.
Afhankelijk van het jaar waaronder je bent geboren, hoort een bepaald dier bij jou.
volgens de chinezen heeft dit dierenriemteken grote invloed op je leven.
“Het is het dier dat zich schuilhoud in je hart” . Daar zit misschien wel wat in, want al weten wij weinig van het uitgebreide astrologisch systeem waarop de Chinese horoscoop is gebaseerd, wat de meest mensen wel weten, is wat hun dierenteken is.

Een echte Chinese gewoonte met het Chinese  nieuwjaar bestaat uit een heel repertoire van  handelingen die uitgevoerd moeten worden voor het nieuwe jaar kan beginnen.
Nieuwe kleding kopen, een kappersbezoek, eventuele schulden afbetalen en natuurlijk moet het huis worden schoongemaakt. Daarna is het tijd om naar de markt te gaan om bloemen en planten te kopen, want dat brengt volgens de traditie geluk en voorspoed. Is dit gebeurd, pak dan een pen en papier om een “Chunti” of te wel een nieuwjaarswens op te schrijven. De tekst bestaat uit 2 regels die daarna op de deur wordt geplakt. Vertel de goden waar je naar verlangt. De liefhebber kan hierna besluiten een bad te nemen in gekookt water gevuld met pomelobladeren, want dat behoord ook tot de vaste traditie. Als er wierookstokjes in huis zijn, brand die dan om de voorouders gunstig te stemmen, voordat je met de hele familie aan tafel gaat om uitgebreid te eten.

 

De Rat
Geboren in 1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008/2020
Karakter: een Rat is een symbool voor een pionier, mensen die in het jaar van de Rat geboren zijn, zijn onderzoekend, actief, hebben een druk leven en zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Bovendien is de Rat altijd behoorlijk recht voor zijn raap. Romantisch zijn zij niet, wel sensueel en vol liefde.

Positief: Maakt een goede indruk, zuinig, gezellig, expansiedrang, joviaal, gezond verstand.
Negatief: Huichelachtig, principeloos, uit op macht, gierig, inhalig, zenuwachtig, bemoeizuchtig, opschepper.

De Os 
Geboren in 1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009
Karakter: Ossen zijn harde werkers. Bovendien geloven ze in zichzelf, maar kunnen wel streng zijn voor zichzelf en een ander. De  Os is geduldig en staat met beide benen op de grond. Maar als zij kwaad zijn, kunnen zij behoorlijk impulsief zijn.

Positief: IJverig, vernieuwend, integer, doelgericht, onderhoudend causeur.
Negatief: Wraakzuchtig, terughoudend, koppig, bevooroordeeld, dweepzuchtig.

De Tijger
Geboren 1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010
Karakter: Krachtig en machtig, Tijgers dwingen respect af. Zijn moedig en zelfverzekerd, al kunnen ze daardoor snel oordelen. De Tijger flirt gemakkelijk, maar zijn ze eenmaal gesetteld  dan worden ze liefhebbende zorgzame partners.

Positief: Autoriteit, vurig, magnetisch, uitstraling, moedig, positieve instelling.
Negatief: Tegen de draad in, mateloos, heftig, oppervlakkig, opvliegend en ongedurig.

Het Konijn
Geboren 1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/1211
Karakter: Konijnen zijn lief, aardig en zijn daarom bij vele mensen geliefd. Het Konijn is niet snel kwaad te krijgen en als het dan toch het geval is, dan vergeven ze snel. Ze houden nu eenmaal niet van vervelde discussies. Eigenlijk zijn zij vrij verlegen en behoorlijk emotioneel.

Positief: Ambitieus, verfijnd, voorzichtig, tactvol, deugdzaam, vitaal.
Negatief: Pedant, omslachtig, heimelijk, dilettantisch, melancholiek, kieskeurig.

De Draak
Geboren1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012
Karakter: Draken zijn trotse mensen. Zij willen overal in uitblinken maar orders van anderen verdragen zij simpelweg niet. Een tikje snobistisch dus, de draken onder ons. Maar mensen houden van de Draak en daarom worden Draken niet vaak teleurgesteld in de liefde.

Positief: Enthousiast, energiek, succesvol, sentimenteel, vitaal, warmhartig, moedig.
Negatief: Wantrouwig, snoeverig, star, lichtzinnig, flirterig, mateloos, scherpe tong.

De Slang
Geboren 1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013
Karakter: Mysterieuze wezens zijn het, mensen die in het jaar van de Slang geboren zijn. Het zijn denkers die gewend zijn vanuit hun gevoel te handelen. Overdrijven, daar houdt een Slang van en een blauwtje lopen, daarvoor zijn zij als de dood. Slangen willen verwelkomen en erkend worden door iedereen met wie ze in contact komen.

Positief: Vol mededogen, discreet, intuïtief, heldert, magnetisch, diep.
Negatief: Arrogant, lui, huichelachtig, buitensporig, hebzuchtig.

Het Paard 
Geboren  1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014
Karakter: Energiek en actief, daar staan de Paarden om bekend en natuurlijk om hun reislust, want eigenlijk voelt  het Paard zich nergens echt thuis. Aan de andere kant is hij in staat om alles voor de liefde op te geven. Het zijn warmbloedige, ietwat ongeduldige types.

Positief: Krachtig, stijl, zelfstandig, actief, vol overredingskracht, ijverig, pragmatisch, populair.
Negatief: Principeloos, overhaast, egoïstisch, opstandig, angstig, hardvochtig.

De Geit
Geboren 1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003
Karakter: Mensen die geboren zijn in het jaar van de Geit zijn artistiek en charmant en vaak dol op de natuur. Dromers zijn het, die de behoefte hebben om beschermd te worden. Echt georganiseerd zijn zij niet en soms wat bazig en lui. Maar door hun zachtaardige persoonlijkheid is het moeilijk om de charmes van de Geit te weerstaan.

Positief: Smaakvol, artistiek, beleefd, volhardend, inventief, fijngevoelig.
Negatief: Pessimistisch, traag, parasiterend, kortzichtig, talmend, zweverig.

De Aap 
Geboren 1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004
Karakter: Apen kunnen onmogelijk hun emoties verbergen. Meestal zijn zij wel vrolijk, vol energie en goed in het oplossen van problemen. Doordat ze veel praten, zijn het leuke gesprekspartners en ze hebben een grote liefde voor voedsel. Door  hun intelligentie kunnen ze anderen makkelijk voore de gek houden.

Positief: Enthousiast, slim, intelligent, vindingrijk, evenwichtig, managertalent.
Negatief: Opportunistisch, bedrieglijk, egocentrisch, dwaas, opschepperig, slordig, roddelachtig.

De Haan 
Geboren 1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005
Karakter:  Hanen hebben het meestal bij het rechte eind. Ze zijn oplettend, ordelijk en getalenteerd. Wie onder dit dierenriemteken is geboren, doet zichzelf niet anders voor dan ze is. Het zijn geen gecompliceerde mensen, wel recht door zee. De Haan houdt ervan te dromen en dat leidt weleens tot teleurstellingen.

Positief: Geestdriftig, stijl, conservatief, elegant, oprecht.
Negatief: Verspillend, naïef, pedant, eigenzinnig, bazig, opschepper.

De Hond
Geboren 1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006
Karakter: De kenmerken van de Hond zijn eerlijk, trouw en oprecht. Van deze mensen kan je van op aan. Ze roddelen niet graag en sluiten vaak vriendschappen voor het leven omdat ze zo loyaal zijn. Wel nemen zij alles serieus en maken ze zich makkelijk zorgen. Honden geven meer om mensen dan om geld of succes.

Positief : Gewetensvol, trouw, vol plichtsgevoel, standvastig, intelligent.
Negatief: Cynisch, vol eigendunk, ongezellig, narrig, eigenwijs, vol kritiek, afbrekend.

Het Varken 
Geboren 1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007
Karakter:  Gevoel voor humor, daar herken je een Varken aan. Varkens willen graag goed doen, maar geloven ook alles wat er gezegd wordt. Daar maken mensen vaak misbruik van, want je kan ze makkelijk voor de gek houden. Vragen om hulp doet een Varken niet snel, wat ze wel doen is alles lezen wat los en vast zit.

Positief Eerlijk, nauwgezet, beschaafd, zinnelijk, ridderlijk.
Negatief: Mateloos, schranser, materialistisch, naïef, onbeheerst, agressief, vol onderdrukte woede, twijfelend, wraakzuchtig.