Passie

 

1186080_10200359873231838_1272788305_n www.endorphin.nl

 Passie

 

 

Veel mensen hebben het gevoel dat ze het contact met zichzelf kwijt zijn, en vragen zich af wat ze hier eigenlijk doen. Ze doen hun werk zonder plezier, alles is routine geworden.

Of ze moeten nog een opleiding gaan volgen en weten niet of en hoe ze de juiste keuze maken.

Wat de meeste mensen niet lijken te weten is dat iedereen op aarde een doel heeft, een eigen levenstaak (missie).

En als je niet je levenswerk doet, vroeger noemde men dat “je roeping volgen”, dan geeft dan een onplezierig en onvervuld gevoel.
Meestal wordt ons geleerd om veiligheid te zoeken en dus de veiligste manier te vinden om in ons levensonderhoud te voorzien. We leren niet om onze passie te zoeken.

Als kind, toen we heel dicht bij ons natuurlijke weten stonden, gaven we vaak blijk van interesse in dingen die eigenlijk bij onze levenstaak behoren. Het is geen toeval dat je die dingen doet.

Ook later in je leven komen regelmatig kansen om je echte passie te vinden.

Deze kansen ‘vallen je toe’. Je ontdekt waar je goed in bent en waar je heel graag goed in zou willen zijn.

Aan onze levenstaak zitten twee kanten: Niet alleen vallen we terug op datgene waar we een natuurlijke affiniteit mee hebben, we willen in ons diepste wezen ons ook ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Dit  zit ingeprent in het systeem van iedereen, het is de blauwdruk van ons leven.

Uit deze talenten en verlangens kun jij afleiden wat jouw levenstaak is. Het is niet het doel van je leven.

Het doel van het leven is ontdekken wie jij bent en het contact met jouw ware ‘Zelf’ herstellen. En dat kan ook als jij van jouw levenstaak afwijkt. Als jij de opdracht die jij hebt voor dit leven niet uitvoert, is al het andere wat jij doet niet erg handig. Het is net alsof jij stuurloos bent.

Ontdek waar jij goed in bent, wie jij in wezen bent, dat is van levensbelang. Doe wat jij echt graag doet, dat is jouw doel in dit leven. Mensen zeggen soms dat ze al weten waar ze goed in zijn, maar ze geloven dat ze er niets mee kunnen verdienen.

Iedereen kan geld met zijn of haar passie verdienen en vaak veel meer dan met wat we deden.

Veel mensen hebben moeite te ontdekken wat hun leven inhoud zal geven en wat hen blijdschap en passie zou kunnen opleveren, omdat ze dag in dag uit bezig zijn met zaken welke al hun tijd in beslag neemt. 

Het hoeft niet te betekenen dat jij jouw ware levenstaak hebt ontdekt als je een verplichting hebt van 9 tot 5 en de rekeningen betaalt en op vakantie kunt. Deze overtuiging kan een handicap zijn voor jouw vooruitgang naar een betere en hogere expressie van je talenten.

Sommige mensen zitten dan vast en zijn bang of aarzelen om iets te doen omdat ze niet zien hoe het nastreven van hun levensdoel de rekeningen zal betalen. Verder zijn ze van kindsbeen af aan geprogrammeerd om veiligheid en zekerheid na te streven. Bang voor verandering. 

Vraag je af: Als ik aan het eind van mijn levensweg ben aangekomen, haal ik voldoening uit het feit dat ik een veilige reis heb gehad? Als je nooit de dingen hebt gedaan waarover je hebt gedroomd en geen opwindende groei-ervaringen hebt gehad die jij kunt herbeleven en op terug kunt kijken, zul jij je afvragen wat er gebeurd zou zijn als jij zelf jouw toekomst vorm had gegeven. 

Het is moeilijk jouw levenstaak (passie) uit te voeren als er niet aan jouw basisbehoeften is voldaan. Het komt voor dat mensen een goedbetaalde baan laten schieten om meer tijd en energie te besteden aan het verwezenlijken van hun droom. Binnen korte tijd merken ze dat aan hun basisbehoeften niet voldaan  wordt, ze beginnen zich zorgen te maken of ze het wel zullen redden en dan is het met hun droom gedaan. Je bent vrij om actie te ondernemen wanneer aan jouw basisbehoeften is voldaan. 

Vrijheid is de duidelijke manifestatie van spirituele macht door jou. Wanneer je vrij bent, ben je vrij van beperkende zorgen. Je ligt niet wakker om manieren te verzinnen waarop je aan je onbevredigende leven kunt ontsnappen.

Want je ervaart vrijheid. Je bent vrij!

Bepaal voordat je drastische stappen onderneemt wat jouw echte behoeften zijn. Wat heb jij nodig om te overleven, om huur en de belangrijkste rekeningen te betalen, te eten en voor jouw geliefden te zorgen?

Het gaat er niet om wat je wilt, maar om wat jij nodig hebt om vrij te zijn om je bezig te houden met de vervulling van jouw verlangen.

Wanneer je eenmaal een bedrag hebt bepaald, neem een pauze en neem het bedrag nogmaals onder de loep. Haal eraf wat je niet echt nodig hebt. Meestal zijn mensen in eerste instantie te royaal voor zichzelf. Ze denken dat ze meer nodig hebben dan ze echt nodig hebben. Wat kun jij enige tijd op een laag pitje zetten? Wat is het absolute minimum om zorgenvrij te kunnen leven.

Vind een manier om aan die financiële behoeften te voldoen. Hoe zou het zijn om misschien parttime in jouw huidige bedrijf te gaan werken? Welke andere functie kun je krijgen die je parttime kunt vervullen?

Welke totaal andere baan zou je kunnen krijgen, die je de gelegenheid geeft om elke dag een paar uur jouw echte levenswerk te doen? 

Wat heb jij er voor over om de koers te varen die voor jou de juiste is?

Het is een wet van het leven dat je eerst ruimte moet scheppen, dus dingen moet opgeven om plaats te maken voor de juiste dingen.

Men is geneigd te denken dat dit een offer is.

Wanneer jij iets opgeeft om op jouw hogere niveau of aan jouw missie te werken, geef jij iets van minder waarde op voor iets wat waardevoller is. Wat zou jij op willen geven om een nieuw leven te kunnen leiden, jouw droom te verwezenlijken en elke dag te doen wat jij heel graag doet? Misschien laat jij een hobby tijdelijk links liggen of besteed je wat vrije tijd aan het leren van dingen welke nodig zijn voor jouw levenswerk.

Je kunt niet 10 meter lopen als je de eerste stap niet zet.

 

Dit geldt voor elk facet van jouw leven. Hoe vastbesloten ben jij om jouw verlangens te vervullen?

Ambitie is de uitdrukking van jouw verlangen, het is jouw motivatie. Het is de drijfkracht om vooruit te gaan. Het geeft jou vertrouwen. Het vertrouwen dat er een oneindige bron is waaruit alles komt wat jij nodig hebt en dat jij hier bent om jouw werk te doen. Wanneer jij in harmonie bent met jezelf, is er geen angst die jou tot hebzucht of onjuiste handelingen aanzet.

Het is het beste je helemaal niet bezig te houden of je werk geld op zal leveren. Je kunt met alles geld verdienen. Als jij jouw levenstaak eenmaal gevonden hebt, hoef jij je hoofd niet te breken over hoe je geld ermee kunt verdienen. Het is net alsof je onzichtbaar wordt geleid in de juiste richting. Alles komt gewoon op zijn pootjes terecht. Het is essentieel om geen genoegen te nemen met datgene wat zogenaamd veilig is en geld op zal leveren. Doe wat jij echt graag doet, dat is van levensbelang. Dat is jouw levenstaak! 

Hoe vind jij jouw passie?

Liefde is resonantie. Wanneer jij op dezelfde frequentie bent als een ander, voel je liefde.

Hetzelfde kun  je hebben met een idee. Wanneer jouw bewustzijn in harmonie is met een idee, dan ben je verliefd op dat idee. Wanneer je verliefd wordt op een idee, word je erdoor geleid. Je staat ’s morgens met plezier vroeg op. 

Wanneer jij bij je levenstaak belandt en doet wat jij graag doet, dan ben jij vol passie en ambitie. Jouw talenten zijn bedoeld om midden in vol licht te stralen. Het gaat erom dat jij kunt genieten van jouw gaven en anderen daarvan mee laat genieten. Dat is jouw levenstaak. Een passie levert naast voor jezelf, ook altijd iets op voor het ‘grotere geheel’.

Diep van binnen weet jij al wat je passie is. Dat is aangeboren. Het is alleen nodig dat jij echt serieus gaat luisteren naar jouw innerlijke stem en aandacht gaat geven aan datgene wat jouw van nature gemakkelijk afgaat. Datgene wat je opwindt waarvan je in flow komt … wat jou aan het begin van elke dag in beweging kan brengen. 

Vanaf het moment dat we op deze planeet komen, word onze geest gevoed met negatieve overtuigingen. Zelfs huiswerk op school werd met rode pen van opmerkingen en strepen voorzien, en zo werd ons geleerd om onze aandacht te richten op het negatieve. We werden vaak bang gemaakt om fouten te maken. Hierdoor raken we dan langzaamaan onze identiteit kwijt, gaan gewenst gedrag vertonen en weten niet meer wie we van nature zijn en wat ons hier naartoe heeft geleid. We raken dan het contact met ons ‘Zelf’ kwijt, met datgene in ons dat we intuïtie, ‘innerlijk weten’, noemen. Deze innerlijke leiding hebben we als kind aldoor gevoeld, het was zo normaal voor ons dat we dachten dat iedereen het had. Gaandeweg is dit contact verwaterd en zijn we meer aandacht gaan besteden aan de negatieve programma’s die anderen in ons geïnstalleerd hebben.

De mate waarin dit gebeurt, verschilt van cultuur tot cultuur. In de westerse cultuur wordt het van belang geacht om ook aandacht te besteden aan wat het kind wel goed doet, in tegenstelling tot vele andere culturen. Door deze voortdurende aandacht voor negativiteit en mislukking worden mensen ervan weerhouden om van levensrichting te veranderen. 

Je hebt mislukkingen meegemaakt, net als iedereen. Mislukken is geen kwestie van fout. Mislukking is feedback over hoe het niet moet. Het is onderdeel van het leerproces. Het hoort erbij. Als iets niet lukt zie dat als dat je nu weer een manier weet waarop het in ieder geval niet moet. Je hebt misschien een mislukte relatie achter de rug en broedt erop, in plaats van in te zien dat de relatie niet in harmonie was, het resoneerde niet met jou.

Misschien denk je dat je op school bent mislukt. Maar jij resoneerde niet met de schooltaken. Sommige mensen vervelen zich kapot op school. Vooral voor de doeners is het haast ondoenlijk om lang stil te zitten en te luisteren. Kinesthetische kinderen moeten in beweging zijn als ze iets willen leren. 

Het onderwijs heeft daar helaas geen oplossingen voor. Dus als je kinesthetisch bent en toch heel goed zou kunnen leren, dan wordt je meestal naar het lager technisch onderwijs verwezen of zoiets. De school is een aanslag op de eigenheid van veel kinderen.

De massa is geobsedeerd door conformiteit. Je moet je aanpassen, koste wat kost. Zoveel mensen geven goedbedoelde adviezen die zorgen dat je deze op zou volgen dat je steeds verder van jezelf af drijft. Ze vertellen je om de zogenaamde veilige weg te volgen, die gemakkelijker zou zijn, zelfs als je je daardoor ellendig zou voelen.

Wat heb je aan een gegarandeerd salaris als je vroegtijdig ziek wordt en diep ongelukkig? Veel mensen leven de droom van een ander (ouder).

Jij bent hier niet om de droom van iemand anders uit te laten komen. Laat je niet door de meningen van anderen van jouw koers afbrengen. Daarmee doe jij jezelf ernstig tekort.  

 Ontdek jouw eigen unieke talent.

Jij bent een individuele unieke expressie van het leven. Als jij jouw aandacht richt op datgene waar jij goed in bent, op die delen in jou die in perfecte harmonie jouw vermogens en kracht uitdrukken, dan begin jij de absolute ontzagwekkende uniciteit binnen in jou te ontdekken. Je kunt alles zijn, alles doen en alles hebben wat jij maar wilt.

Hoe ga jij te werk om jouw levenstaak in daden om te zetten als je het eenmaal hebt ontdekt?

Je zult eerst een visie moeten ontwikkelen. Dat bepaalt de strategie waarmee je jouw doel verwezenlijkt.

Door allerlei korte termijn doelen te maken bereik jij uiteindelijke jouw doel. Concentreer je op jouw visie en zet dan jouw koers uit.

Sommige mensen willen meteen het hoofddoel bereiken, maar zo werkt het meestal niet.

Je weet niet wat er allemaal voor nodig is, je hebt geen overzicht.

Maak dat er binnen jouw visie en plan ook ruimte is voor jouw innerlijke leiding, die dingen naar jou toebrengt, die jij zelf nooit zo zou kunnen verzinnen of plannen.

Je kunt niet helemaal automatisch op je doel afstevenen, je kunt je ook niet met elk detail bezighouden.

Sommige mensen, zijn bang en willen alles onder controle houden. Je plan hoeft niet volmaakt te zijn.

Leg een basis en ga op weg. Het is de bedoeling om van de reis te genieten. Het gaat niet om het bereiken van het doel, het gaat juist om de reis erheen.

Soms lijkt het alsof jij je vergist hebt in datgene wat jouw leven van passie vervult, want niets wat je doet werkt. Je kunt je dan afvragen of het misschien je visie, je strategie is, die niet werkt. Als je echt luistert naar je innerlijke stem, echt afgestemd bent op datgene wat je blij maakt, als je niet toelaat dat negativiteit je afleidt van je levenstaak, dan resoneer je daarmee.

Indien dit niet het geval is, kun jij je visie herzien. Blijven niet door sukkelen op een weg waarvan je weet dat het niet de juiste is.

Wanneer je niet op de juiste koers zit ga jij je naar voelen over jezelf en ben je niet tevreden met wat je doet.

Dit is een duidelijke aanwijzing dat je niet de juiste kant op gaat.

Je innerlijke leiding schreeuwt tegen je en je intuïtie werkt op volle toeren om je te vertellen welke kant je wel uit moet. Hoe meer je verbonden raakt met je intuïtie des te beter je weet wanneer je de juiste kant op gaat.

Weerstand is niet verkeerd. Het goede dat jij zoekt is in feite op zoek naar jou!

Jouw actie veroorzaakt een reactie en die reactie is weerstand.

Zonder weerstand zou een vliegtuig niet alleen niet vliegen, het zou zelfs nooit opstijgen. Door de Wet van Vibratie en Aantrekking beweegt het goede dat jij wilt in jouw richting. 

Vragen die u zelf kunt beantwoorden

1. Waar sta jij nu?

2. Hoe blij wordt je van wat je nu doet?

3. Waar raak jij van in flow?

4. Hoe sta jij tegenover het vinden van jouw levenstaak?

5. Welk zelfbeeld heb jij?

6. Wat is de invloed van de negatieve kanten van jouw zelfbeeld?

7. Waar wordt jij blij van?

8. Welke bezigheden zijn zinvol voor jou?

9. Wat deed je het liefst als kind?

10. Wat maakt dat je dit nu nog, of juist niet meer doet?

11. Wat houdt jou tegen om te doen wat jij graag doet?

12. Welke bezwaren zie je om te doen wat je graag doet?

13. Hoe staat het met jouw motivatie?

14. Wie is verantwoordelijk voor jouw levenssituatie?

15. Wie doet jou dit aan? Anderen, of jijzelf?

16. Hoe staat het met jouw projectie van gevoelens van schuld en schaamte?

17. Welke mensen in jouw huidige werkkring beelden jouw weerstanden en negativiteit uit?

18. Hoe kun jij daar het beste mee omgaan?

19. Hoe zal jouw leven eruit zien als jij zo door blijft gaan?

20. En hoe als jij gaat werken aan jouw levenswerk?

21. Spoor jouw beperkende overtuigingen op.

22. Hoe kun jij weer leren luisteren naar jouw innerlijke leiding?

23. Wat zou jouw levenstaak kunnen zijn?

24. Hoe kun jij jouw vitaliteit en creativiteit vergroten?

25. Hoe kun jij omgaan met de weerstand die jij tegen zult komen, zowel in jezelf als in je leven?

26. Welke nieuwe manieren kun je toepassen om jouw energie in harmonie met jouw doelen te laten

 vibreren. Welke doelen zie jij als tussen doelen en wat als einddoel?

27. Visie: Hoe zou jij kunnen groeien naar een zinvol en plezierig leven vol passie?