Zorgenkind

179159_3452423241728_117608999_n

Je zorgenkind.

Er leeft een klein kind in je
dat bang is om  te leven
bang om lief te hebben
en bang om te sterven.


Het was ooit zo kwetsbaar
dat het steeds dacht
de schuld te zijn van alle problemen
in zijn omgeving.


Het raakte gauw van slag
door de negatieve stemmen en stemmingen
van zijn opvoeders.
Dit kleine kind in je
is ontkend door ouders
en nu ontken je het zelf.


Dit kleine kind in je is verwaarloosd door ouders
en nu verwaarloos jet het zelf.


Dit kleine kind in je is onderdruk door ouders
en nu onderdruk je het zelf.


Dit kleine kind in je
heeft onder dwangprestatie geleden
en het moet nu van jou presteren.


Dit kleine kind in je
is in zijn seksualiteit en liefde afgewezen
en nu wijs je het zelf af.


Door deze voortdurende ontkenning, verwaarlozing,
onderdrukking, prestatiedrang en afwijzing
is dit kind zich zoveel zorgen gaan maken
dat het een zorgenkind werd
al wil het misschien niet zo genoemd worden.


De heling van dit kind in je
kan allen plaatsvinden
als jouw volwassene dit zorgenkind
omringt met liefdevolle zorg
in plaats van ontkenning of onderdrukking.
In dit liefdevolle contact
kan de wonde van de ouderlijke
veroordeling helen.


Het kind gaat voelen
dat jij van hem houdt,
dat het je liefste kind is.


Deze zorgzame liefde doet zoveel wonderen
dat alle andere geneeswijzen
erbij in het niet vallen.